Omer aslan – Seyyidü'l Istigfar lyrics

Islamic Lyrics Forum Forums Submit Lyrics Omer aslan – Seyyidü'l Istigfar lyrics

This topic contains 0 replies, has 1 voice, and was last updated by  MOHSEN 7 years, 6 months ago.

Viewing 1 post (of 1 total)
Author Posts
Author Posts
March 2, 2012 at 6:17 pm #364

MOHSEN

Seyyidü’l Istigfar

Allahume ente Rabbi La ilahe illa ente halagteni ve ene abduke ve ene ala ahdike

ve va’ dike mestetağt. Euzu bike min şerri ma sana’t. Ebu uleke bi ni’metike aleyye

ve ebu u bi zembi feğfirli fe innehu La yeğfiruzzunube illa ent

Ya Allah! Sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın ve ben

senin kulunum. Ve ben iman ve ubudiyetimde gücüm yettiği kadar senin ahd ü misakın

üzereyim. Ya Rabbi! Yapdıklarımın şerrinden sana sığınırım. Ve senin bana in’am ve

ihsan ettiğin ni’metleri ikrar ve i’tiraf ederim. Kendi kusur ve günahlarımı da ikrar

ve i’tiraf ederim. Ya Rabb! Sen beni afv ü magfiret eyle. Zira senden başkası

günahları afv ü mağfiret edemez

O Allah! You are my Lord! None has the right to be worshipped but You.

You created me and I am Your slave, and I am faithful to my covenant and

my promise as much as I can. I seek refuge with You from all the evil

I have done. I acknowledge before You all the blessings You have bestowed

upon me, and I confess to You all my sins. So I entreat You to forgive my sins,

for nobody can forgive sins except You.

Türkçe tercüme: ”Dualar ve Zikirler” M. Sami Ramazanoglu (Erkam Yayinlari)

Ingilizce tercüme: Selmi Bozat

Viewing 1 post (of 1 total)

You must be logged in to reply to this topic.