The blood beats in Gaza

Islamic Lyrics Forum Forums Submit Lyrics The blood beats in Gaza

This topic contains 0 replies, has 1 voice, and was last updated by  MOHSEN 7 years, 6 months ago.

Viewing 1 post (of 1 total)
Author Posts
Author Posts
March 17, 2012 at 8:45 am #373

MOHSEN

سیاوش امیری-«غزّه» در خون می‌تپد، «نامرد» ها

می‌نویسم می‌نویسم «درد» را

می‌بگویم ظلم هر «نامرد» را

بر ستمکاران بتازم با قلم

واژگانم یک به یک باشد عَلَم

من «علمدار» ستم سوزم هَلا

ریشه دارم در «بقیع» و «کربلا»

واژگان، سربازهای جان به کف

تیز بشتابید رو سوی هدف

دشمن «نامرد»، «دَدگون» گشته باز

مست جام زهر «صهیون» گشته باز

باز هم آتش ببارد بر نُفوس

«لشکر دیوانگانِ» اشکبوس

«غزّه» در خون می‌تپد، «نامرد» ها

کودکان را جُرم چه ؟! «بی‌درد» ها

ای جُهودان! باند «آدمخوار» ها

رذل و نامردم همی بدکارها

اینکه در خون گشته غلتان «آدم» است

وانکه گشته دل پریشان «آدم» است

بس کنید این ظلم بی‌اندازه را

بس کنید این قتل عام تازه را

سوی دیگر هم جنایت پیشه‌ها

مست کشتارند آن بی ریشه‌ها

می‌کُشند هم کودک و هم نوجوان

می‌کِشَند آتش به « قرآن » بد دلان

توله سگ‌ها وهَم پیروزی کنند

زین توهم آتش افروزی کنند

جوی خون در « کابُلستان » جاری است

این همان « زخم » عمیق و کاری است

زخم چرکینی که دارد « درد »ها

از فسون و حیله « نامرد » ها

در « فغانستان ِ» افغان جوی خون

می‌شود سِیلی که سازد واژگون

تخت «شیطان» را که خون آلوده است

تاج «صهیون» را که بس فرسوده است

تخت «شیطان» در زمین مسلمین؟!

تاج «صهیون» زینت این سرزمین؟!

سرزمین مردمانی سخت کوش

مردمانی بس غیور و پُر خروش

مردمی آزاده، درگیرِ ستم

مردمی آمُخته با صد درد و غم

درد «افغان» درد نسلی بی‌گناه

درد یک « ملت » که باشد بی‌پناه

زیر آوار مصیبت، سرفراز

پرچم خونین آن در اهتزاز

Viewing 1 post (of 1 total)

You must be logged in to reply to this topic.